Diensten

Wij helpen je graag bij vragen op het gebied van financiële dienstverlening en advies. Voor eenvoudige vragen zijn wij gemakkelijk via mail of telefoon bereikbaar.

Voor structurele opdrachten of meer complexe vraagstukken maken we vooraf een inschatting van de benodigde tijd en tarieven. Structurele werkzaamheden kan je naar wens afnemen in de vorm van een vast abonnement of op basis van nacalculatie.

Salarisadministratie

Als je personeel in dienst hebt, kan je bij ons administratiekantoor terecht voor een totaal pakket als het gaat om het geven van adviezen, het berekenen van de kosten, het vervaardigen van loonstroken en verzorgen van aangiften voor de belastingdienst, pensioenfondsen, verzuimverzekeraar etc. De loonstroken en loonaangiften worden via het salarisportal toegezonden.

Wij hanteren voor salarisadministraties een tarieventabel, bestaande uit vaste bedragen per werknemer per jaar en per loonstrook. Bij een toenemend aantal werknemers dalen de gemiddelde kosten per werknemer per jaar.

Administratie

Door het gebruik van online boekhoudpakketten is het gemakkelijk om samen te werken. Wij maken daarom graag gebruik van online boekhoudpakketten zoals Exact Online, Yuki, E-boekhouden etc. De basis doe je zelf, wij ondersteunen met een vinger aan de pols en zorgen voor de meer complexe boekingen.
Als je er voor kiest om gebruik te maken van de scan- en herkenfunctie wordt het nog eenvoudiger. Je hoeft alleen toestemming te geven aan de bank om de transacties te koppelen en je facturen in te scannen. Wij doen de rest.

De huidige software kan veel tijd besparen, maar het is belangrijk er voldoende zorg en aandacht aan te geven. De opzet en structuur moet goed zijn en de dagelijkse transacties moeten goed en volledig worden verwerkt. Alleen dan heb jij altijd goed inzicht en worden we bij het opstellen van de jaarrekening niet alsnog met allerlei vragen geconfronteerd.

Btw-aangiften/ vinger aan de pols

Het opstellen van de btw-aangifte is voor ons een eenvoudige, weinig tijdrovende taak. Veel ondernemers kiezen er wel voor om het door ons administratiekantoor te laten regelen. Dit omdat we het moment gebruiken om een aantal zaken even tegen het licht te houden. We checken o.a. de fiscale aandachtspunten en houden rekening met de bedrijfseconomische ontwikkelingen van jouw bedrijf. Kortom: pak je alle voordelen mee?
In veel gevallen is een half uur tot anderhalf uur per kwartaal daarvoor voldoende.

Jaarrekeningen

Iedere onderneming dient voor de belastingdienst een balans en winst- en verliesrekening met specificaties op te stellen. Voor een Besloten Vennootschap komt daar ook nog de wettelijk verplichte jaarrekening bij. Verder moet er vaak ook rekening gehouden worden met de eisen en wensen van externe partijen zoals de bank.

Wij brengen samen met jou de situatie in beeld en bieden je alles om te zorgen dat je aan alle eisen voldoet. Als wij je gedurende het jaar al bij de administratie hebben begeleid, zal je bij het opstellen van de jaarrekening niet voor verrassingen komen te staan.

Belastingzaken

Ook voor belastingzaken ben je bij ons aan het juiste adres. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor jou en jouw bedrijf zodat je gebruik kan maken van alle fiscale voordelen, maar ook met een gerust hart de belastingcontroleur kan ontvangen.

Wij hebben efficiënt samenwerken hoog in het vaandel staan. Daarom maken wij gebruik van geavanceerde software en kunnen jouw aangiften vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting adequaat voor je opstellen.

Financiële planning

Waar doe je het voor als ondernemer? ‘Passie voor het vak’; ‘Voor de toekomstige generatie’; ‘Vanuit een bijzondere toekomstdroom’. Zomaar wat antwoorden. Bij de vraag naar de zin van je werk en vermogen speelt niet alleen geld een rol, maar je hele situatie en identiteit. Niet alleen de korte termijn speelt een rol, maar vooral de lange termijn.

Wij gebruiken software voor financiële planning, waarmee we jouw verwachte inkomsten en uitgaven en vermogensontwikkeling in kaart kunnen brengen en inzicht kunnen geven welke scenario’s er mogelijk zijn en met welke belastingen daarbij rekening moet worden gehouden.

Het is goed om al vroeg aandacht te geven aan jouw toekomstperspectieven. Door hier tijdig over na te denken, kan je mogelijkheden om jouw fiscale en financiële structuur te optimaliseren optimaal benutten. Wij zijn je ook op dit gebied graag van dienst. De eerste opzet van een financieel plan vraagt zowel van jou als van ons extra tijd en aandacht. Wanneer die eerste opzet staat, is het een kleine moeite om het plan regelmatig te actualiseren op basis van de actuele ontwikkelingen.

Advies

Als wij tijdens onze werkzaamheden op zaken stuiten, die een bijzondere kans of risico voor je vormen, maken we je daarop attent. En wanneer je zelf tijdens je werk tegen een vraag aanloopt over Btw, de aftrekbaarheid van een bepaalde uitgave, de administratieve verwerking van een bijzondere post etc. dan geven we daar graag direct antwoord op. Dat is in onze optiek nu juist de meerwaarde van je zaken uitbesteden aan ons als professionals. Als je onze diensten in de vorm van een abonnement afneemt, zal je voor dergelijke kleine, maar praktische adviezen ook geen extra factuur ontvangen.

Voor grotere en meer complexe vraagstukken of bijzondere opdrachten kan je ook bij ons administratiekantoor terecht. Wij hebben o.a. ervaring met:

  • Advies over de juridische structuur.
  • Het omzetten van een eenmanszaak naar een BV, eventueel met een holding daarboven.
  • Juridische fusie.
  • Bedrijfsovername.
  • Dividend, dividendaangiften en uitkeringstesten.
  • Het staken of liquideren van een onderneming.
  • Het ondersteunen bij een financieringsaanvraag.
  • Het opstellen van een financiële prognose.
  • Internationale aspecten in de inkomstenbelasting en omzetbelasting.
  • Estate planning, aangifte schenkbelasting en aangifte erfbelasting.

Vooraf geven we je een zo goed mogelijke inschatting van de tarieven en het verwachte aantal uren dat nodig is om jouw vraagstuk op te lossen.